Startsidan
Vad är retorik?
Historik
Litteratur och tidningar
Kontakta oss

-------------

Talarens egenskaper
Talarens pliker
Olika typer av tal
Partesmodellen
Verbal kommunikation
...

 

 


Vad är Retorik?

Definitioner av retorik

”Retorik är att finna det som kan övertyga i varje given situation.”
Aristoteles

 

”Retoriken sysslar med manipulation. Retoriken är konsten att övertyga om rätt och orätt baserat på tro, inte på vetande. Huvudsaken är att övertyga och då blir retoriken en vilseledande praxis som endast förmörkar människors sinnen.”
Fri tolkning ur Platons Gorgias

 

”Retorik är talekonsten. En talare är alltid rättskaffens.”
Quintilianus

 

”Retoriken ligger till grund för samhället och samhällsutvecklingen. Det är ”kittet som håller allt samman”. Retoriken och kunskapen om retoriken gör oss till goda människor. En duktig retoriker måste ha djup kunskap i retorikens teori.”
Cicero

 

”Dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna…konsten att tala väl och medryckande.”
Nationalencyklopedin