Startsidan
Vad är retorik?
Historik
Litteratur och tidningar
Kontakta oss

-------------

Talarens egenskaper
Talarens pliker
Olika typer av tal
Partesmodellen
Verbal kommunikation
...

 

 


Partesmodellen

Partesmodellen är...

Intellectio (förståelse)

Här analyserar man sin talsituation för att få grepp om uppgiften. Vad är till exempel syftet med talet och vilka är det som utgör målgruppen?
(OBS. Inte en del av den ursprungliga partesmodellen)

Inventio (uppfinnande)

Här tänker man ut vad talet ska innehålla. Vad kan intressera lyssnarna och vilka argument är viktigast för att man ska kunna uppnå sitt syfte?

Dispositio (disposition)

Här ordnar man innehållet i sitt tal. Vilken dispositionsprincip passar för just det här talet? En tematisk, en kausal – eller kanske en blandning av de två?

Elocutio (utsägande)

Här sätter man ord på sitt tal. Vilken stilnivå ska talet ha och ska det ”kryddas” med stilfigurer som t ex alliterationer och citat?

Memoria (minne/manus)

Här lär man in talet. När den ursprungliga partesmodellen gjordes så var det enda alternativet att lära in talet utantill med hjälp av olika minnestekniker men nu kan man även se på manushantering under den här delen

Actio och pronuntiatio (handlande, kroppsspråk och röst)

Själva framförandet av talet med avseende på kroppsspråk och röst.

Emendatio (reflektion efter talet)

Hur man i efterhand går igenom sittgenomförda tal för att förbättra talet och sig själv som talare.
(OBS. Inte en del av den ursprungliga partesmodellen)